Krypgrund & Vind

Västmanland Dalarna Hälsingland Gästrikland

Vitmögel är vanligt förekommande i svenska krypgrunder och på vindar. Vitmögel är vanligtvis inte giftigt, men vittnar om att fuktnivåerna är höga och att risken för angrepp av skadliga mögelsorter inte är långt borta. 

Precis som i fallet svartmögel, är vitmögel ett samlingsnamn för olika sorters mögel, som är vitt till färgen.

Vitmögel påminner om ett spindelnät eller ser ut som ett vitt damm eller krita. Det kan förväxlas med socker från träet. Sockerarter finns naturligt i trä, och kan dras ut på ytan, om träet torkar snabbt, vilket också ser ut ungefär som vitt damm.

Om vitmögel trivs i din krypgrund eller på din vind, vittnar det om att fuktnivåerna är höga. Hittar du bara vitmögel, är skadliga mögelsorter inte långt borta. Dessutom kan det vara så att det är vitmögel som syns, men att skadliga sorter faktiskt redan har påbörjat ett angrepp.

Om du hittar vitmögel i ett utrymme, är det viktigt att vidta åtgärder innan utrymmet drabbas av skadliga mögelsorter. Ett större angrepp behöver saneras.

Läs mer om våra saneringsalternativ för krypgrund och vind genom att klicka på länkarna nedan. Vi har olika lösningar på sanering beroende på typ av krypgrund / vind och omfattning av påväxt mm.

KONTAKTA OSS IDAG FÖR KOSTNADSFRI OFFERT!!!