Krypgrund & Vind

Västmanland Dalarna Hälsingland Gästrikland

TrygghetsVakten Pro-X kombinerar hög uttorkningskapacitet och kraftig ventilation med en låg energiförbrukning. Pro-X är ett självklart val för krypgrunder med mycket fukt i kombination med lukt och radon. Avfuktningssystemet har en mycket låg energiförbrukning och levereras med marknadens bästa garantier.

•Extremt energisnål

•Minimalt underhåll

•Låg ljudvolym

•Upp till 50 års livslängd

•Kostnadsfri kontroll efter ca 1 år efter installation

•Sju års fabriksgaranti*

*sju års garanti på alla delar förutom fläkten som levereras med tre års garanti.

TrygghetsVakten Pro-X är utvecklad speciellt för fuktiga krypgrunder med förekomst av skadliga ämnen som radon, mögel eller jordlukt. Den ser till att skadliga ämnen ventileras ur grunden samtidigt som den håller krypgrunden så torr att mögel och röta inte kan växa. Dessutom till en extremt låg energiförbrukning.

TrygghetsVakten Pro-X är en effektiv och miljövänlig lösning på de fuktproblem som finns i krypgrunder. Genom att forcera mycket luft genom grunden då luften utomhus är torrare än i krypgrunden fås en maximalt uttorkande effekt av omgivningens torrperioder. Samtidigt hålls alltid en minsta ventilation även då det är fuktigare ute vilket effektivt vädrar ut radon, mögelsporer och jordbakterier från grunden.

Den fuktstyrda ventilationen i TrygghetsVakten Pro-X används så långt det är möjligt för att hålla krypgrunden torr. Systemet övervakar klimatet i krypgrunden för att fastställa om det finns möjlighet för mögel och rötsvampsporer att gro och växa. Om den fuktstyrda ventilationen inte håller torrt nog så aktiveras uppvärmningen vilket omedelbart sänker den relativa luftfuktigheten och driver ut fukten.

Ventilationen i grunden sätts delvis för men minst en tilluftsventil lämnas öppen i varje utrymme för att säkerställa en luftgenomströmmning genom hela grunden. Den kvarvarande öppna ventilationen innebär också att det finns gott om tid att upptäcka ett driftsavbrott utan risk för skada föreligger. Med äldre krypgrundsavfuktare stängdes ventilationen helt vilket innebar en risk för akuta mögelskador vid driftsavbrott. Med TrygghetsVakten Pro-X behöver du inte ta den risken.

Systemet är byggt för ett minimalt krav på underhåll och har separerade funktioner över flera styrsystem vilket borgar för mycket god driftsäkerhet. Med sin låga energiförbrukning och långa livslängd erbjuder TrygghetsVakten Pro-X en säker och kostnadseffektiv lösning på krypgrundsproblematiken.

KONTAKTA OSS IDAG FÖR KOSTNADSFRI OFFERT!!!