Krypgrund & Vind

Västmanland Dalarna Hälsingland Gästrikland

Armerad marktäckning som krypgrundsisolering, radon- och ångspärr.

Isolering av grundmur, grundbotten och krypgrund.

Att värme är bra för de flesta krypgrunder är ett känt faktum och att tillföra värme i precis de mängder enbart när det behövs är vad TrygghetsVakten krypgrund gör. För att få ner förbrukningen ytterligare kan grundmur och mark isoleras.

Högkvalitativ ångspärr för krypgrunder samt vägg och bjälklag. Ersätter byggplast. Ångspärren är fyrdubbelt laminerad och extremt riv- och draghållfast. Den är därför lämplig som marktäckning i krypgrunder även då grundbotten är stenig. Det P.E.T övertäckta laminatet, dvs den silverfärgade sidan, reflekterar husets och TrygghetsVaktens värmestrålning. Den är därför isolerande i utrymmen där luften står relativt stilla, t ex i krypgrunder, väggar och bjälklag.

Efter 3-8 år har normalt en investering i marktäckningen blivit återbetald genom energibesparing. Laminatet är mycket tätt mot radon, fukt, jordbakterier, markväxande mögel och sumpgaser. Den lämpar sig därför mycket väl som täckning av grundbotten i krypgrund eller torpargrund. Förlorar ej effekt av damm etc,.

Krypgrundsisolering. 10 mm tjock krypgrundsisolering som höjer temperaturen normalt med 2C°.

Favolen är ett utmärkt material för att täcka mark och grundmur i krypgrund om huset står på värmetrögt material som ex singel eller berg. Isoleringen är diffusionstät och kan fungera som en radonbroms. Utmärkt att kombinera med TrygghetsVaktens Armerade marktäckning. Höjer temperaturen i krypgrunden med ca 2C°

KONTAKTA OSS IDAG FÖR KOSTNADSFRI OFFERT!!!