Krypgrund & Vind

Västmanland Dalarna Hälsingland Gästrikland

Thermofogger III är en mindre, nätansluten termisk fogger som producerar kemisk rök. Kapaciteten är 0-6 l/timme med en inställbar droppstorlek 5-50 μ. 

ODOX-DF® används för oxidation av bakterier, svampsporer, mögel och mögellukt i svåråtkomliga utrymmen (krypkällare, mellanväggar, ventilationssystem, träkonstruktioner, isolering etc) samt utrymmen med material känsliga för blekning.

ODOX-DF® är ett oxidationsmedel med accelererad väteperoxid som ger en effektiv kontroll av mögel- och röklukt. Appliceras genom dimning med termisk fogger i områden där man önskar avdöda sporer och bakterier på material likväl som i luften. Dimman transporteras även djupt in i material via kapillärkraft och tränger sig in i svåråtkomliga ytor.

• Milt mot gummi, plast och textilier och kan med fördel användas som alternativ till ozon och klor.

• Lämnar inga farliga kemikalierester efter sanering. (efter 24 timmar finns inga restprodukter kvar då samtliga aktiva komponenter avdunstat)

Kan användas i möblerade lokaler.

ODOX-DF® appliceras med Thermofog Typ III

MAXOX-DF används för dekontaminerig av byggnader som utsatts för biologisk smitta så som mögel och mögelsporer, bakteriesporer (anthrax/mjältbrand), salmonella, campylobacter med flera.

MAXOX-DF bekämpar mögel och dess sporer, samt mögellukt på otillgängliga ställen i byggnader så som ventilationskanaler, hålrum i väggar, isolering med mera.

• Bildar inga giftiga biprodukter och lämnar inga farliga kemikalierester. (efter 24-48 timmar finns inga restprodukter kvar då samtliga aktiva komponenter avdunstat)

• Även effektiv för luktsanering.

Används normalt i omöblerade rum.

MAXOX-DF® appliceras med Thermofog Typ III

KONTAKTA OSS IDAG FÖR KOSTNADSFRI OFFERT!!!