Krypgrund & Vind

Västmanland Dalarna Hälsingland Gästrikland

AMP-99

Blekande saneringsvätska för vindar och krypgrunder.

AMP-99 är en mycket kraftfull saneringsvätska som endast bör brukas vid yrkesmässig användning med helmask och skyddskläder. 

Används för att bekämpa mögel, bakterier, sporer av dessa samt mögellukt på vindar och i krypgrunder.

AMP-99 Innehåller hydrogenperoxid samt en organisk peroxid och är anpassad att användas på undersidan/råsponten på vindar och trossbotten på krypgrunder. Efter en tid sönderfaller AMP99 till syre och vatten. Den bildar således ingen kvarvarande saltlösning som AMP-

91.

Ett dygn efter första appliceringen sker en efterkommande blekning med en accelerator till AMP-99. Blekningseffekten är beroende på typ av mögel, inträngning i trätsubstrat och viss mån temperatur som ska vara +8° C eller varmare.

KONTAKTA OSS IDAG FÖR KOSTNADSFRI OFFERT!!!