Krypgrund & Vind

Västmanland Dalarna Hälsingland Gästrikland

AMP-91 har samma kemiska sammansättning som det medel som normalt används för att förhindra tillväxt av mögel, bakterier och alger i vårt dricksvatten.

AMP-91 är en mycket kraftfull saneringsvätska som endast bör brukas vid yrkesmässig användning med helmask och skyddskläder. Behandlat trä ser närmast ut som nytt efter en- eller ett par appliceringar. I vissa fall kan AMP-91 reagera med möglelpåväxten och lämna svarta markeringar i form av kolpartiklar.

AMP-91 oxiderar all mikrobiell påväxt som mögel, svartmögel, vitmögel, svampar och alger, samt jordbakterier och virus. Via vätningsmedel går den ned på djupet av den behandlade ytan för att slå ut påväxtens mycel.

Inom ca ett par dygn efter appliceringen bryts AMP-91 ner till vanligt vatten och koksalt. Restprodukten, i form av koksaltkristaller absorberar luftens fuktighet och kan bilda vid tillfällen en mögelfientlig vätskefas i droppform för att ånyo vid torrare väderlek återgå till kristallin form.

Användningsområde: Ex råspont med mikrobiell påväxt ex. krypgrunder och kallvindar. Verkar etsande på glas, korroderade på vissa metaller och förtvålande på alkydfärger. Bör användas med försiktighet på material som kan brytas ner såsom tryckt virke eller asfaboard.

KONTAKTA OSS IDAG FÖR KOSTNADSFRI OFFERT!!!